Zespół

dyrektor artystyczna | artistic director

Edyta Kozak

dyrektor zarządzająca | managing director

Anna Szaniawska

promocja | promotion

Kulturalny PR Edyta Sudoł

koordynator festiwalu | festival coordinator

Magda Grudzińska

koordynator programu towarzyszącego | accompanying

programme coordinator

Paweł Kamiński

kierownik produkcji i wolontariatu | production and volunteers’

manager

Katarzyna Sztarbała

redakcja materiałów festiwalowych | festival materials’ editor

Anna Sańczuk

grafika | graphic design

Lech Rowiński / beton.

zaproszenia | invitations

Katarzyna Hancke

 

 

logistyka | logistics

Grzegorz Wilpiszewski

produkcja techniczna | technical production

Cahida Tomasz Opęchowski

wideo | video

Wojtek Kaniewski

dokumentacja fotograficzna | photographic service

Katarzyna Chmura-Cegiełkowska, Marta Ankiersztejn

tłumaczenia | English translation

Marek Mieleszko

korekta | proof-reading

Joanna Targoń

księgowość | accountancy

Ekspert Kancelaria Rachunkowo-Podatkowa Agnieszka Boniakowska

oraz zespół | and the team from STUDIO teatrgaleria

…i wolontariusze | …as well as volunteers